Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την συντήρηση – επισκευή των εγκαταστάσεων των Δ.Ε. Καρπενησίου, Ποταμιάς και Προυσού. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ Δ.Ε. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ Δ.Ε. ΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ Δ.Ε. ΠΡΟΥΣΟΥ