Προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της Εθνικής Οδού 38 Λαμίας – Καρπενησίου

Προσωρινή εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης από 6/7/2020 έως 10/7/2020 στο 68ο χλμ. Ε.Ο. 38   Λαμίας – Καρπενησίου λόγω  εργασιών εγκατάστασης δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ