Δημοπρασία για μίσθωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει

Φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης (στάβλος), που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων του Δήμου.

Η κτηνοτροφική εγκατάσταση πρέπει:

  • να βρίσκεται εντός της περιφέρειας του Δήμου Καρπενησίου.
  • να έχει έκταση τουλάχιστον 80 τετραγωνικά μέτρα.
  • να έχει εξασφαλισμένη υδροδότηση, οδική πρόσβαση και να είναι καλά συντηρημένη.
  • να διαθέτει άδεια εγκατάστασης κτηνοτροφικής μονάδας ή να απέχει τουλάχιστον 50 μέτρα από τις όχθες ποταμιού συνεχούς ροής και 300 μέτρα  από τα όρια του σχεδίου της πόλης του Καρπενησίου ή 50 μέτρα από τα όρια των οικισμών των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.

Δεκτές θα γίνουν και προσφορές για συστέγαση με άλλη κτηνοτροφική εκμετάλλευση κατόπιν παραχώρησης τμήματος της κτηνοτροφικής εγκατάστασης που πληροί τους παραπάνω όρους.

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, καταθέτοντας τις προσφορές τους στο Δήμο Καρπενησίου, έως 21 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ .

Ο ενδιαφερόμενος εκμισθωτής θα πρέπει να έχει άδεια εγκατάστασης κτηνοτροφικής μονάδας ή να διαθέτει τίτλο κυριότητας και έγγραφα νομιμότητας του κτιρίου. Θα πρέπει επίσης να προσκομίσει φορολογική και δημοτική ενημερότητα.

Η δημοπρασία θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα εάν δεν εμφανισθεί κανείς μειοδότης.

 Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομίας του Δήμου,  στο νέο κτίριο του Δημαρχείου Καρπενησίου στη διεύθυνση Ύδρας 6  Τ.Κ. 36100 Καρπενήσι, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2237350020.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ