Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για Εθνικό Κτηματολόγιο

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο στις 31 Οκτωβρίου. Παρακάτω παρατίθεται η αναλυτική ανακοίνωση του Εθνικού Κτηματολογίου:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ