ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας εκποίησης φερτών (αδρανών) υλικών εκ μέρους  της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας. Παρακάτω παρατίθεται το σχετικό έγγραφο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ