Πρόσκληση των μαθητών του Δήμου Καρπενησίου στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

Η δύσκολη συγκυρία που μας μαστίζει τον τελευταίο καιρό, σε συνδυασμό με το υψηλό οικονομικό κόστος που καταβάλλεται ετησίως από τους γονείς για την παιδεία αλλά και την ανεπαρκή στήριξη από το κράτος, μας οδήγησε να εντάξουμε στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης, τη λειτουργία μιας νέας δομής για το Δήμο Καρπενησίου: το Κοινωνικό Φροντιστήριο.
Στόχος της δομής αυτής είναι η δωρεάν παροχή εκπαιδευτικής αρωγής σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οικογένειες των οποίων, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα συγκεκριμένα έξοδα. Η παρεχόμενη εκπαιδευτική αρωγή προέρχεται αποκλειστικά και αφιλοκερδώς από εκπαιδευτικούς που έχουν δηλώσει ή θα δηλώσουν συμμετοχή στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου θα παρέχονται δωρεάν μαθήματα σε μαθητές (Γυμνασίου και Λυκείου) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και τις ειδικότητες που θα προκύψουν, με στόχο να καλυφθεί όλο το φάσμα των μαθημάτων.
Τα μαθήματα που θα διδάσκονται στο Κοινωνικό Φροντιστήριο σύμφωνα με το υπάρχoν εκπαιδευτικό δυναμικό είναι:
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αρχαία, Έκθεση, Λογοτεχνία, Οικονομική θεωρία, Πληροφορική, Αγγλικά, Γερμανικά.
Τα μαθήματα θα παραδίδονται κατά τις απογευματινές ώρες στο χώρο της Μαθητικής Εστίας από εθελοντές εκπαιδευτικούς.
Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με το δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό καλούμε όσους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου μας επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να υποστηριχτούν σε κάποια από τα παραπάνω μαθήματα να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Δημάρχου από τις 22 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 22373-50024, προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες.
Επίσης, όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά τη διδασκαλία τους στους μαθητές του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» προκειμένου να ενισχύσουν και να συμβάλλουν δυναμικά στην παροχή ολοκληρωμένης παιδείας σε μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.