Προκήρυξη για το έργο «Κατασκευή νέου παταριού στο Κοιμητήριο Καρπενησίου»

Η παρούσα μελέτη του έργου αφορά στην κατασκευή παταριού και στη διαμόρφωση νέων θέσεων ταφής στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καρπενησίου.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΕΣΥ

ΤΕΥΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ