ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00:00π.μ. θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (ΚΗΣΚ) για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου  «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγίας Τριάδας»