Κλειστό το ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου το Σάββατο 13/08/2022

Το Σάββατο 13 Αυγούστου το Κ.Ε.Π. θα μείνει κλειστό σύμφωνα με το Α.Π.31769/2022 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.