Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης και απαγορευτική διάταξη βοσκής

Απόφαση Δασάρχη για κήρυξη αναδασωτέας έκτασης

Απόφαση Δασάρχη για απαγόρευση βοσκής