Καθιέρωση 3ης Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να διακηρύξει την 3η  Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου, κατά τη διάρκεια της 72ης συνόδου της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ