Ανακοίνωση Δήμου Καρπενησίου για καθαρισμό οικοπέδων

Ο Δήμος Καρπενησίου, υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων εκτάσεων που βρίσκονται εντός οικισμών και επί εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μέτρων από τα όρια αυτών, καθώς και επί εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, ότι για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς υποχρεούνται να φροντίσουν για τον καθαρισμό τους έως 30 Απριλίου καθώς και για τη συντήρηση τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο Δήμος θα προβαίνει στον καθαρισμό των χώρων, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις και θα καταλογίζεται η δαπάνη καθαρισμού.

 Επίσης οι δημότες υποχρεούνται να κόβουν και να απομακρύνουν με δική τους ευθύνη και δαπάνη όλα τα κλαδιά των δένδρων ιδιοκτησίας τους τα οποία προεξέχουν σε δρόμους ή κοινόχρηστους χώρους και δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα προχωρήσει στις απαιτούμενες εργασίες κοπής των κλαδιών που εμποδίζουν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Ο Αντιδήμαρχος                                                                                     

Ιωάννης Σβερώνης