Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ»

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει:

  • Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στον δρόμο προς Γκριζέικα-Στριμμενέικα για την βελτίωση της πρόσβασης στους οικισμούς κατα την περίοδο των βροχοπτώσεων. Ο συγκεκριμένος αγωγός θα είναι μήκους  10,00μ και ελάχιστων διαστάσεων 1,50Χ1,50 και θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα.
  • Βελτίωση του μονοπατιού προς το πρώην δημοτικό σχολείο Αγ, Δημητρίου με την αντιστήριξη του, διαμόρφωση του και  τσιμεντόστρωση τμήματος αυτού.

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα: