Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ»

Με τη  μελέτη αυτή προβλέπεται η βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων με την κατασκευή wc παραπλεύρως της εκκλησίας του ΑΓ. Δημητρίου της Τ.Κ. Καταβόθρας

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΥΔ