Καταβολή Προνοιακών Επιδομάτων

Τα Προνοιακά Επιδόματα των μηνών Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2018 θα καταβληθούν από την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018.