Κατάθεση θέσεων φορέων και συλλόγων για τις ανεμογεννήτριες στο “Πικροβούνι”

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί τακτική Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι φορείς και οι σύλλογοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την δημοσίευση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την τοποθέτηση (3) ανεμογεννητριών στην περιοχή “Πικροβούνι” να καταθέσουν εγγράφως και μόνο εγγράφως τις θέσεις τους, έως την Πέμπτη 17-9-2020, στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, στο email.:grammateia.ds@0716.syzefxis.gov.gr

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΑΡΙΛΑ