Υπενθύμιση για παραλαβή εντύπων κατανομής βοσκοτόπων

Υπενθυμίζουμε τους κτηνοτρόφους στους οποίους κατανεμήθηκαν βοσκήσιμες γαίες εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Καρπενησίου, να προσέλθουν έως 30 Ιουνίου 2017 στο Νέο Δημαρχείο του Δήμου, προκειμένου να λάβουν  γνώση και να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα κατανομής.

Περισσότερες πληροφορίες στο Δελτίο Τύπου