Κανονισμός λειτουργίας Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου

Διαβάστε την 95-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με τη οποία γίνεται τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου.