Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -2020