ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσόξυλων για άπορες ή οικονομικά ασθενείς οικογένειες για το έτος 2019. Παρακάτω παρατίθεται το σχετικό έγγραφο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ