Ανακοίνωση για την εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα στην Κοινότητα Αγίας Τριάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών, για την εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα στην Κοινότητα Αγίας Τριάδας, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση, με αλλαγή των όρων από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στα 180,00€.

Όσοι ενδιαφέρονται να μισθώσουν το ανωτέρω ακίνητο, παρακαλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, έως τις 08/03/2021.

Πληροφορίες από το τμήμα δημοτικών προσόδων & περιουσίας τηλ. 2237350064 & 2237350060.