Ιστορικό ολοκλήρωσης «Μουσείου Βουνού» Καρπενησίου

Η ιδέα και ο στόχος δημιουργίας του «Μουσείου Βουνού» γεννήθηκε το 2012 με τη μεταστέγαση της υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ στο νέο Δημαρχείο αφήνοντας ανεκμετάλλευτο ένα ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου Καρπενησίου. Έτσι αποφασίστηκε να δημιουργηθεί στο κτίριο αυτό το «Μουσείο Βουνού» το οποίο θα ήταν και το πρώτο στην Ελλάδα με τη συγκεκριμένη θεματολογία.

Μετά την απόφαση για υλοποίηση της ιδέας του μουσείου από τον Δήμο Καρπενησίου και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συνεργάτες κλπ., το έτος 2014 ιδιώτης μελετητής, χωρίς να έχει συνάψει σύμβαση με το Δήμο, εθελοντικά ανέλαβε να εκπονήσει την αρχιτεκτονική προμελέτη για το συγκεκριμένο έργο. Ο μελετητής παρουσίασε την αρχιτεκτονική προμελέτη του στην τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2017 στο χώρο του μουσείου.

Έκτοτε ο μελετητής δεν προχώρησε ποτέ στην τελική αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής, καθώς και σε λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια όλων των προθηκών, βιτρινών, και γενικώς στις προδιαγραφές των εσωτερικών κατασκευών που προτείνονταν στην προμελέτη του. Αποτέλεσμα αυτών ήταν, μέχρι και τον Ιανουάριο του 2018 να είναι αδύνατη η υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τη συγκεκριμένη προμελέτη, καθώς στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου δεν είχαν κατατεθεί τα απαραίτητα προαναφερθέντα στοιχεία από τον μελετητή, ώστε να προχωρήσει η σύνταξη οικονομικής μελέτης και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την ανάληψη του έργου από τους ενδιαφερόμενους εργολάβους.

Εφόσον το έργο έπρεπε να προχωρήσει άμεσα, ο Δήμος Καρπενησίου ανέθεσε, τον Φεβρουάριο του 2018, στον ειδικό σύμβουλο Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ιωάννη Πανόπουλο να προτείνει διαφορετική οργάνωση των χώρων και των λειτουργιών (διαχωρισμός χώρου υποδοχής επισκεπτών με αίθουσα εκθεμάτων στο ισόγειο και νέος εξοπλισμός του πολυχώρου στον όροφο) με την εκπόνηση νέας αρχιτεκτονικής και μουσειολογικής μελέτης (παρουσίαση – ανάδειξη εκθεμάτων, κείμενα, γραφιστικές απεικονίσεις, ειδικές κατασκευές, κλπ.). Ο κ. Πανόπουλος εκπόνησε και υπέβαλε στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου τις υπ’ αριθμόν μελέτες 23/18 και 111/18, που αφορούσαν την αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής και λεπτομερών σχεδίων όλων των κατασκευών. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου έγιναν νέες δωρεές αντικειμένων, ανάμεσα στις οποίες ήταν ένα κανό και ο εξοπλισμός του, καθώς και ο εξοπλισμός αναρριχητή – καταρριχητή ο οποίος και οδήγησε στον ακριβή σχεδιασμό (σχέδιο κατασκευαστικής λεπτομέρειας βράχου) και την υλοποίηση της ιδέας του βράχου αναρρίχησης, που υπήρχε σε παλαιότερες συναντήσεις.

Το έργο «Μουσείο Βουνού Καρπενησίου» έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις νέες μελέτες που εκπονήθηκαν και ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2018 και βρίσκονται στο αρχείο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Στη μελέτη και την ολοκλήρωση του έργου εργάστηκαν οι εξής:

-Αρχιτεκτονική μελέτη / Μουσειολογική μελέτη / Υπεύθυνος έργου: Πανόπουλος Ιωάννης,             Αρχιτέκτων Μηχανικός.

-Οικοδομικές εργασίες: Δημήτρης Κόγιας.

-Κατασκευή ξύλινων προθηκών και επίπλων: Εφαρμογές Ξύλου / Γεώργιος και Δήμος Καραγιάννης.

-Κατασκευή εσωτερικών διαρρυθμίσεων, βράχου και εξέδρας κατασκήνωσης: Ανατζούτσουλας Χρήστος.

-Η/Μ εγκαταστάσεις: Μπακατσιάς Αθανάσιος.

-Κατασκευή πινακίδων και εκτυπώσεις κειμένων: Θόδωρος Μπάρκας

-Υποστήριξη: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καρπενησίου.

-Συνεργάτες και εθελοντές:

-Σταλίκας Δημήτριος και Λελούδης Μπάμπης / εξειδικευμένες συμβουλές στη θεματολογία του Μουσείου (συλλογή, περιγραφή και τοποθέτηση εκθεμάτων).

 Έλενα Σιαξαμπάνη / Ειδική Συνεργάτης.

-Ανδριανή Ρήγα / Αρχιτέκτων Μηχανικός / Επιμέλεια κειμένων.

-Ζιώγα Ηλιάνα / Εκπαιδευτικός-Μουσειολόγος MSc Διαχείριση Πολιτισμικών Μονάδων- Management / Μουσειολογική Μελέτη.

-Αθανασιάς Αθανάσιος / Πολ.Μηχανικός-Interior Designer / Μουσειολογική Μελέτη.

-Νταβαρίνου Νίκη / μεταφράσεις κειμένων.

-Κεφαλάς Κωνσταντίνος και Κοκοτίνης Δημήτριος / φωτογραφικό υλικό.