Ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες για την διατύπωση παρατηρήσεων επί του περιεχομένου σχεδίου τοπικής κανονιστικής πράξης (Κανονισμός Δημοτικής Αγοράς)

Διαβάστε την ανακοίνωση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ