Σχετικά με τον επωφελέστερο τρόπο εκπλήρωσης του κοινωφελούς σκοπού του ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Γαζή – Τριανταφυλλοπούλου» με έδρα το Καρπενήσι, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

Η υπ’ αριθ. 635_2020 αίτηση του Ιδρύματος Γαζή- Τριανταφυλλοπούλου σχετι…