Πρόσληψη τριών (3) ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας των Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καρπενησίου

«Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας και δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για τις ανάγκες λειτουργίας των Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καρπενησίου.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 01_2024

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 01.2024

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1715_2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ψ4ΦΥΩΕΓ-ΣΤΜ