Ανακοίνωση του Δήμου Καρπενησίου προς τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς

Αγαπητοί Δημότες,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ν. 4039/2012  όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

  • να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του συμπεριλαμβανομένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων
  • να μεριμνά για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας  του ζώου ή διαβατηρίου σε περίπτωση που αυτό μεταφερθεί στο εξωτερικό
  • να προσκομίζει ή να αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του
  • να δηλώνει μέσα σε πέντε ημέρες την απώλεια του ζώου του σε κτηνίατρο
  • να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του
  • να μεριμνά για τη στείρωσή τους, εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες να μην εγκαταλείπει το ζώο του
  • να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου, εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας

Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης σκύλου :

  • μεριμνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα με συνοδό
  • οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους
  • για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του.

Η διαπίστωση παραβάσεων των διατάξεων του ανωτέρω νόμου επιφέρει την επιβολή προστίμων.