Χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» VOUCHERS

Ο Δήμος Καρπενησίου ενημερώνει τους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 3070/11.7.206 που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το έτος 2016-2017, και δεν έλαβαν voucher, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί voucher μέχρι την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 23:59 μ. μ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με το Δήμο Καρπενησίου στο τηλ.: 2237350043.