Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών-τόνερ Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών-τόνερ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΤΟΝΕΡ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΛΑΝΙΩΝ-ΤΟΝΕΡ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (13/7/2018)