Γνωστοποίηση πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου

Γνωστοποιούμε την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου, αποφοίτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. ή Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ