Επίσκεψη κλιμακίου των Γιατρών του Κόσμου στο Δήμο μας

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία «Γιατροί του Κόσμου»  στο πλαίσιο του προγράμματος ιατρικού ελέγχου «Υγεία για όλους» πραγματοποιεί επίσκεψη στο Δήμο μας. Μέσα σε τέσσερις (4) μέρες θα επισκεφτούν τρεις (3) Τοπικές Κοινότητες και θα εξετάσουν το μέγιστο δυνατό αριθμό κατοίκων.
Συγκεκριμένα, κινητή μονάδας της Οργάνωσης με τη συνδρομή παιδιάτρου, γυναικολόγου, οφθαλμιάτρου και παθολόγου θα παράσχει σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας  για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους τις παρακάτω υπηρεσίες:

•             Γυναικολογική εξέταση (Ψηλάφηση Μαστού – Τεστ PAP)

•             Οφθαλμολογικό διαγνωστικό έλεγχο

•             Παιδιατρικό διαγνωστικό έλεγχο και εμβολιασμό

•             Παθολογικό διαγνωστικό έλεγχο.

Οι προγραμματισμένες επισκέψεις έχουν ως εξής:

•             Τρίτη 10 και Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στο Μεγάλο Χωριό

•             Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στη Φουρνά και

•             Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στο Κρίκελο.

Το πρόγραμμα «Υγεία για όλους» , θα βοηθήσει συμπολίτες που χρίζουν ανάγκης και δεν δύνονται να μεταβούν στην πόλη του Καρπενησίου για ιατρικό έλεγχο. Η βοήθεια τους είναι πολύτιμη και ευχόμαστε καλή συνέχεια στο σπουδαίο έργο που κάνουν να  προφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες  σε όλη τη χώρα.