Ανάθεση προμήθειας φωτεινού διάκοσμου Τ.Κ. Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας φωτεινού διάκοσμου Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καρπενησίου.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ