Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ” . Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ