Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη για χρηματοδότηση

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την επιστολή μου αυτή , θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη χρηματοδότηση του Δήμου Καρπενησίου του Νομού Ευρυτανίας με το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€) στο πλαίσιο του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ και για το ποσό των τριακοσίων μια χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (301.900 €) στα πλαίσια του Προγράμματος “ Ενίσχυση μικρών, νησιωτικών και ορεινών Δήμων”.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας, που επιτέλους αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα των δήμων της πατρίδας μας και η προτεραιότητα που δίνεται στους μειονεκτικούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους.

Σας διαβεβαιώνω ότι με συλλογικές αποφάσεις θα προβούμε άμεσα στην καλύτερη αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων αυτών προς όφελος των δημοτών μας.

Σας ευχαριστώ και πάλι.

Με εκτίμηση

Νικόλαος Σουλιώτης

Δήμαρχος Καρπενησίου