Ο Δήμος Καρπενησίου συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας

Ο Δήμος Καρπενησίου συμμετέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας που διοργανώνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, με τη συμμετοχή δήμων και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης από τα 47 κράτη-μέλη του.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας είναι ένα ετήσιο γεγονός που δημιουργήθηκε για την ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των τοπικών αρχών, προωθώντας τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων στη δημόσια ζωή και παρέχοντας τους κίνητρα για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στου δήμους και τις κοινότητες.
Με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας, οι Τοπικές Αρχές καλούνται να αναλογιστούν την ευθύνη που φέρουν, ως μέλη – κλειδιά για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Μέσα από αυτή:
Επισημαίνεται η αξία της δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο ως ο ουσιαστικός παράγοντας σε κάθε δημοκρατικό σύστημα
Ενισχύεται η συμμετοχή των πολιτών στην τοπική δημόσια ζωή, και ενθαρρύνονται οι πολίτες ώστε να παίξουν έναν ενεργό ρόλο στην κοινότητά τους
Παροτρύνονται οι τοπικές αρχές προκειμένου να αναλογιστούν το ρόλο τους, ως θεματοφύλακες της τοπικής δημοκρατίας
Ενισχύεται το προφίλ του Συμβουλίου της Ευρώπης, η ανάπτυξη της τοπικής δημοκρατίας και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της τοπικής αυτοδιοίκησης
Με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, ορισμένες από τις δράσεις γι’ αυτό το έτος οφείλουν να είναι αφιερωμένες στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το πώς αυτά εδραιώνουν περισσότερο ενσωματωμένες κοινότητες.
Ο Δήμος Καρπενησίου, που αποτελεί έναν από τους πέντε Δήμους σε όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας, έχει σχεδιάσει επτά δράσεις με επίκεντρο κυρίως τα παιδιά και τη νεολαία.
Δράσεις:
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο των Εφήβων, από μαθητές της Α’ Λυκείου, Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012
Στη δράση αυτή θα επιχειρηθεί μια προσομοίωση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου οι μαθητές θα αντικαταστήσουν τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σε συνεργασία με το Γενικό Λύκειο Καρπενησίου.
2. Διαγωνισμός έκθεσης με θέμα: «Τα δικαιώματα του ανθρώπου ισχύουν για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από το φύλο τη γλώσσα, την καταγωγή και τη θρησκεία τους. Όλες οι χώρες και όλες οι κοινωνίες οφείλουν να τα σέβονται». Στους μαθητές της Στ’ Δημοτικού 15 έως 21 Οκτωβρίου 2012
Οι εκθέσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή και θα υπάρξει έπαθλο.
Σε συνεργασία με τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Καρπενησίου.
3. Ραδιοφωνική συνέντευξη του Δημάρχου σε μαθητές της Β’ Λυκείου, Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012
Οι μαθητές σε ρόλο δημοσιογράφου παίρνουν συνέντευξη από το Δήμαρχο.
Σε συνεργασία με το Γενικό Λύκειο Καρπενησίου και το Ράδιο Καρπενήσι.
4. Επίσκεψη αιρετών και στελεχών του Δήμου στα Δημοτικά Σχολεία προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του Δήμου, Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012
Σε συνεργασία με τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Καρπενησίου