7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι τρεις (23) Φεβρουαρίου   του έτους 2016 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Ψήφιση πίστωσης για την  “Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλατος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου” για ένα (1) έτος και για τη δημοσίευση της  διακήρυξης
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση  όρων διακήρυξης που αφορά τον διαγωνισμό: «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλατος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα (1) έτος
  3. Ψήφιση πίστωσης για «Ταχυδρομικές υπηρεσίες Δήμου Καρπενησίου» και τη δημοσίευση της  διακήρυξης
  4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση  όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό: «Ταχυδρομικές υπηρεσίες Δήμου Καρπενησίου»
  5. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεσης μελέτης: Αρχιτεκτονική μελέτη νέου κτιρίου στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου
  6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αθλητικών εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή τουρνουά
  7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής
  8. Ψήφιση πιστώσεων

 

 

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος