7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα (10) Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1.Ένταλμα προπληρωμής.

2.Παράταση παράδοσης  υποβολής μελέτης με τίτλο “Στατική Μελέτη Διαπλάτυνσης Γέφυρας Γαύρου”.

3.Αποδοχή παραχώρησης  εδαφικών λωρίδων.

4. Επαναψήφιση  πίστωσης “Καθαρισμός φρεατίων και αγωγών αποχέτευσης ΚΑ.6233)”.

5. Αίτημα δημότη συνοδευόμενο από  έκθεση αυτοψίας της Τ.Υπηρεσίας.

6. Ορισμός δικηγόρου.

7.Ψήφιση πιστώσεων.

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος