7η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις είκοσι τρεις (23) Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα  Τρίτη  και ώρα  10:00π.μ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

  1. Καθορισμός του αριθμού αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ετών 2016 και 2017.
  2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  της Παϊδα Ιωάννας στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού.
  3.  Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Τραϊφόρου Μαρίας στην Τ.Κ. Κορυσχάδων.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κλεομένης Λάππας