7η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010    να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις Δεκαεννιά  (19) Ιουνίου  του έτους  2019 ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 13:30πμ για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

  1. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων, οδών, πλατειών Δήμου Καρπενησίου
  2. Επί αιτήματος Γεωργακόπουλου Γεωργίου για χορήγηση μίας θέσης στάθμευσης ταξί στην Κεντρική πλατεία Τ.Κ. Προυσού

 

 

 

Η πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Γεωργία Γκαρίλα