7η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις είκοσι οκτώ (28) Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα με ώρα 10:00πμ.στο δημοτικό κατάστημα Ύδρας αρ.6 Καρπενήσι.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) την υπ΄αριθμ.ΚΥΑ.Δ1α/Γ.Π οικ.8378/5-2-2021(ΦΕΚ.454/5-2-2021 υπουργικής απόφασης καθώς και το Δ1α/Γ.Π.οικ.38197/18-6-2021 (ΦΕΚ.Β.2660) του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.

1. Επί του ζητήματος της εγκατάστασης Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΜΥΗΕ) ισχύος 1,45 MW στη θέση «Ρέμα Παλιοχωρίου», της Τ.Κ. Κρικέλλου, Δ.Ε. Δομνίστας, Δήμου Καρπενησίου, Περιφερειακής Ενότητας.

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νικόλαος Σουλιώτης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ