7η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις δεκαοκτώ   (18) Ιουλίου  του έτους  2017 ημέρα  Τρίτη  και ώρα  13:00 για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Διακοπή κυκλοφορίας οδών για εκδηλώσεις του Δήμου Καρπενησίου

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γεωργία Γκαρίλα