7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις  είκοσι επτά (27)του μηνός Απριλίου  2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  18.00μμ

Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα γίνει ενημέρωση για τα Αιολικά Πάρκα

 1. 1.      Λήψη απόφασης σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης που αφορά στη μεταφορά των ταμειακών μας διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδας(ψήφισμα ΚΕΔΕ 21-4-2015) (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος).
 2. 2.      Τροποποίηση του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΗΣ που είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Στερεά Ελλάδα» του ΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης).
 3. 3.      Υποβολή πρότασης με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ « για ένταξη στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης πόλης Καρπενησίου (ΟΣΑΑ) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης).
 4. 4.      Έγκριση μελέτης του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης).
 5. 5.      Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος –Αναμόρφωση (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης- εισήγηση από οικονομική επιτροπή).
 6. 6.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία-εισήγηση από οικονομική επιτροπή )
 7. 7.      Έγκριση 1ου τριμήνου 2015 εσόδων –εξόδων (εισήγηση από οικονομική επιτροπή) εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία
 8. 8.      Διενέργεια διαγωνισμού για την Υπηρεσία Καθαριότητας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 9. 9.      Παραχώρηση χρήσης πλατειών για την θερινή περίοδο έτους 2015(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος-εισήγηση  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 10. 10.  Επιβολή προστίμου αυθαίρετης βόσκησης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 11. 11.  Λήψη απόφασης για εκμίσθωση δημοτικού ξενώνα στην ΤΚ Δομνίστας

( εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)

 1. 12.  Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης  ξενώνα  «Χελιδόνα»  στο Π.Μ.Χωριό (2 άγονες δημοπρασίες- εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 2. 13.  Επί αιτήσεως Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας Ευρυτανίας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 3. 14.  Έγκριση θέσεων καθηγητών φυσικής αγωγής για τα προγράμματα Άθληση για όλους και καθορισμός ειδικοτήτων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας Κλεομένης).
 4. 15.  Επί αιτήσεως κ.Σιμόπουλου Κων/νου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 5. 16.  Σύσταση τριμελούς επιτροπής Μητρώου Αρρένων (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Πέτρου Ιωάννης).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης

 1. 17.  Παράταση προθεσμίας  του έργου «Κατασκευή γέφυρας στη θέση Ψηλό Γεφύρι Τ.Κ Τόρνου ΔΕ Προυσού»
 2. 18.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ. Καρπενησίου στη θεση Μέγα Ρέμα και Δομιανων στη θέση Πορτιτσα» στο Δήμο Καρπενησίου
 3. 19.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δημιουργία χώρων άθλησης στη ΔΕ Προυσού Δήμου  Καρπενησίου» αναδόχου Κων/νου Τριάντου και Οδυσσέα Τριάντου ΟΕ
 4. 20.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάδειξη – Αξιοποίηση και προστασία «Φαραγγιού Τσiουκας» Δημοτικής Ενότητας Φουρνα» στο Δήμο Καρπενησίου
 5. 21.  Έγκριση 2ου τακτοποιητικού  ΑΠ του έργου «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμού Αγίας Τριάδας
 6. 22.  Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ. Καρπενησίου στη θεση Μέγα Ρέμα και Δομιανων στη θέση Πορτιτσα»
 7. 23.  1 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικών στην ΤΚ Χελιδόνας ΔΕ Ποταμιάς αναδόχου Κων/νου Βονόρτα.
 8. 24.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας κάτωθι οικίας Λάζη Τ.Δ Αγ.Ανδρέα. αναδόχου κ..Κόγια Δημητρίου.
 9. 25.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου στην είσοδο του οικισμού Αγ.Ανδρέα» αναδόχου κ.Κόγια Δημητρίου
 10. 26.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβρίων στο χώρο της εμποροπανήγυρης Δ.Κ Καρπενησίου αναδόχου κ. Βονόρτα  Κων/νου.
 11. 27.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου δημοτικού κτιρίου στην θέση Αλώνια ΤΚ Νοστίμου ΔΕ Ποταμιάς αναδόχου κ.Φάνη Λώλη .
 12. 28.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Μεσοκώμης ΔΕ Δομνίστας» αναδόχου κ.Βονόρτα Κων/νου.
 13. 29.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ύδρευση περιοχής Αμπλα Πλατανιά» αναδόχου κ.Χαντζόπουλου Νικολάου.
 14. 30.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου « Βελτίωση υποδομών στην ΤΚ Προυσού».
 15. 31.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμων ΤΚ Ανιάδας ΔΕ Ποταμιάς.
 16. 32.  Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Προυσού.
Εσωτερική Διανομή:

    Ο πρόεδρος Δ.Σ

Φάκελος Δημοτικού συμβουλίου
                  Ιωάννης Πέτρου