7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι επτά  (27) του μηνός Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών 5ο και 6ο προηγούμενων συνεδριάσεων .
 2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αιτωλικής Αναπτυξιακής (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος).
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία).
 4. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης(εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ.Χορμόβα).
 5. Πρόσληψη προσωπικού έως πέντε ημερομίσθια για τις ανάγκες πυροπροστασίας (εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ.Χορμόβα).
 6. Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης με ΟΑΕΔ(εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ.Χορμόβα).
 7. Μετονομασία Μουσείου Δομνίστας(εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ.Χορμόβα).
 8. Σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από τον Δήμαρχο δήμου Καρπενησίου, για ακίνητα που βρίσκονται στη θέση «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» Τοπικής Κοινότητας Μεσοκώμης, Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης).
 9. Εισήγηση  για την τροποποίηση της αριθμ. 273/2013 απόφαση του Δ.Σ.(αφορά κανονισμό για τον καθορισμό  όρων (δικαιωμάτων εμπορίας) για την εγκατάσταση εργοστασίων εμφιαλώσεως επιτραπέζιου νερού, φυσικού μεταλλικού νερού (mineral water) και παρασκευής αναψυκτικών» (θέμα εξ αναβολής). (εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ.Χορμόβα).
 10. Ανάκληση της αριθμ.144/2016 απόφασης του Δ.Σ (ΠΑΥ 653/2016) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία).
 11. Υποβολή πρότασης στο ΚΑΠΕ για νέο υποέργο της πράξης «Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ   σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης).
 12. Ορισμός μελών επιτροπής  εκτίμησης ακινήτου στη Φουρνά(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης).
 13. Τροποποίηση της 105/2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης).
 14. Μετονομασία της πλατείας του Μεσοχωρίου Κλειστού σε πλατεία Στρατηγού «Χαράλαμπου Κατσιμήτρου».(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης).
 15. Παράταση μίσθωσης κτιρίου για τα ΕΛΤΑ ((εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Ντέκας)
 16. Eπί εισηγήσεως επιτροπής Ποιότητας Ζωής για  «Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων, εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου και στην πλατεία «ΔΟΞΙΑΔΗ»  της Τ.Κ. Μικρού Χωριού. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Ντέκας)
 17. Παραχώρηση δικαιώματος  α)για σύσταση μονού οικογενειακού τάφου στην ΤΚ Κρικέλλου και ΤΚ Προυσού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Ντέκας)
 18. Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων  (βοοειδή και αιγοπρόβατα) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ντέκας)
 19. Eπί  εισηγήσεως επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις -καθορισμός θέσεων ΑΜΕΑ ( ο αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Ντέκας)
 20. Επιχορήγηση συλλόγων (εισηγητής  ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας).
 21. Συνδιοργάνωση αγώνα ορεινής ποδηλασίας με τον Σύλλογο Κρικελλιωτών Ευρυτανίας  «ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»(εισηγητής  ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας)
 22. Συνδιοργάνωση Ευρυτάνειου αγώνα δρόμου με τον Σύλλογο Κρικελλιωτών Ευρυτανίας  «ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»(εισηγητής  ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας)
 23. Συνδιοργάνωση αγώνα διάθλου στο Καρπενήσι με την Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου «(εισηγητής  ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας)
 24. Εκμίσθωση με απευθείας ανάθεση αθλητικών εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή τουρνουά ποδοσφαίρου, κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών. (εισηγητής  ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας)
 25. Υπόδειξη εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση των επιτροπών ελέγχου Αθλητικών εγκαταστάσεων 2016-2017.(εισηγητής  ο αντιδήμαρχος κ. Κλεομένης Λάππας).
 26. Έγκριση της αριθμ. 13/2016 απόφασης του ΝΠ με την επωνυμία » Ενιαία σχολική επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου»(αφορά απολογισμό έτους 2015). (εισηγητής  ο αντιδήμαρχος κ. Κλεομένης Λάππας).
 27. Έγκριση της αριθμ.   7/2016 απόφασης του ΝΠ με την επωνυμία » Ενιαία σχολική επιτροπή σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου»(αφορά  απολογισμό έτους 2015) (εισηγητής  ο αντιδήμαρχος κ. Κλεομένης Λάππας).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου με τίτλο «Εσωτερική οδοποιία  ΤΚ Κλαυσίου ΔΕ Ποταμιάς.
 2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δημιουργία χώρων άθλησης ΔΕ Προυσού του Δήμου Καρπενησίου
 3. Έγκριση  πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Δημιουργία νέου Παταριού στο νεκροταφείο Καρπενησίου » αναδόχου κ. Σταμούλη Νικολάου
 4. Έγκριση  πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Υποστύλωση γέφυρας στην περιοχή Γεφύρια  Τ.Κ Μυρίκης» αναδόχου κ.Αντωνιου Κατσαρή.
 5. Έγκριση  πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Καρπενησίου στη θέση Μέγα Ρέμα και Δομιανών στη θέση Πορτίτσα» αναδόχου Κοιν/ξια Αργυρίου Τεχνικής Ε.ΤΕ Αδαμάκος Γεώργιος.
 6. Έγκριση  πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών οικισμού Γοριανάδων» αναδόχου κ.Νικ.Σταμούλη.
 7. Έγκριση  πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δικτύων και οδών στην ΤΚ Αγίας Βλαχέρνας» αναδόχου κ.Βασ.Σιαφάκα.
 8. Έγκριση  πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Αγίου Νικολάου αναδόχου Γεωργίου Κ.Χαντζόπουλου.
 9. Έγκριση  πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Αγίου Νικολάου» αναδόχου Γεωργίου Κ.Χαντζόπουλου
 10. Έγκριση  πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου  5χ5 στην περιοχή Αγίων Ευρυτάνων αναδόχου κ.Μαλιάγκα Αθανασίου.
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού  Γηπέδου  5χ5 περιοχής  Αγίων Ευρυτάνων αναδόχου κ.Σαμαντά Γεωργίου.
 12. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία και έργα  υποδομής στις ΤΚ της ΔΕ Καρπενησίου
 13. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δικτύων και οδών στις ΤΚ Ανιάδας, Μουζίλου και Συγκρέλλου».
 14. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου Συντήρηση δικτύων και οδών στις ΤΚ Δερματίου ,Καρίτσας και Χελιδόνας».
 15. Σύσταση  επιτροπής προσωρινής παραλαβής  του έργου «Εσωτερική οδοποιία και εξωραϊσμός κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ Κλειστού ΔΕ Φουρνάς» .
 16. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών Κορυσχάδων» .
 17. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στις Τ.Κ Καλεσμένου και  Παπαρουσίου  στο  Δήμο Καρπενησίου
 18. Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία T.Κ Στεφανίου» .
 19. Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση περιοχής Αγίας Παρασκευής ΤΚ Αγίου Νικολάου  ΔΕ Καρπενησίου .
 20. Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμου πλησίον ιδιοκτησίας Κριτσέλη στην ΤΚ Κορυσχάδων».
 21. Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση περιοχής Αγίας Παρασκευής ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Καρπενησίου «.

Ο πρόεδρος  του Δ.Σ

 

 

Πέτρου Ιωάννης