7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις έξι (6) του μηνός Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα  17.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
  2. Έγκριση μετακίνησης δημοτικού συμβούλου στην Αμερική για το 73Ο Συνέδριο της Ένωσης Ευρυτάνων «Το Βελούχι»
  3. Συνδιοργάνωση αγώνα ορεινής ποδηλασίας του Δήμου Καρπενησίου με το Bike Expert
  4. Λήψη απόφασης για συνέχιση παραχώρηση κτιρίων ΟΑΕΔ
  5. Τεκμηρίωση της δημοπράτησης της υπηρεσίας: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία (Πολιτική Προστασία).

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κλεομένης Λάππας