Εσωτερική οδοποιία Κ. Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη του έργου «Εσωτερική οδοποιία Κ. Καρπενησίου».

Για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Κ. Καρπενησίου» θα γίνουν επεμβάσεις σε διάφορες περιοχές της πόλης του Καρπενησίου και σκοπό την λειτουργική αναβάθμιση των οδών της πόλης.

Τα πλάτη των οδών και πεζοδρομίων είναι κυμαινόμενα και  καθορίζονται από τις ανάγκες της περιοχής ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των πεζών και οχημάτων.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ε.Σ.Υ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΕΕΣ