Διαγωνισμός για το έργο: “Βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου των εργατικών κατοικιών της Δ.Ε. Καρπενησίου”

Με τη  μελέτη αυτή προβλέπεται η βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου των εργατικών κατοικιών της Δ.Ε. Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ