Αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης νερού περίοδο 18/6-21/6/2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ