Εργασίες συντήρησης στο ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου

Από σήμερα ημέρα  Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 γίνονται εργασίες συντήρησης στο ΚΕΠ του Δήμου.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας  και κατά την προσέλευσή σας αλλά και κατά την τηλεφωνική σας  επικοινωνία.

Εκ της υπηρεσίας.