Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς & πολιτιστικούς συλλόγους για το έτος 2024

Ο Δήμος Καρπενησίου καλεί τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπενησίου και επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση, να υποβάλλουν φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024, στην οδό Ύδρας 6, 36100 Καρπενήσι, είτε ταχυδρομικώς με συστημένο φάκελο στην ανωτέρω διεύθυνση, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimoskarpenisiou@gmail.com

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ