Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καρπενησίου 2011-2014

Διαβάστε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καρπενησίου 2011-2014

Κεφάλαιο Α: Στρατηγικός σχεδιασμός

Κεφάλαιο Β: Επιχειρησιακός σχεδιασμός