Επιστροφή κατοίκων στο Κρίκελλο

Εκδίδεται ανακλητική πράξη του Δημάρχου κ.Νίκου Σουλιώτη με την οποία είναι δυνατή η επιστροφή των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Κρικέλλου  καθώς εκλείπουν πλέον οι λόγοι απομάκρυνσής τους.

Προς το σκοπό αυτό διατίθεται από το Δήμο Καρπενησίου το υπ’ αριθμόν  ΚΗΥ 9399   όχημα το οποίο θα βρίσκεται 11.00 στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν οι κάτοικοι, για τους μεταφέρει στην Τ.Κ. Κρικέλλου.